Renovering av matta, slitna och smutsiga strålkastare på fordon - Vänersborg, Trollhättan, Trestad

Har ditt fordons frontstrålkastare blivit slitna och smutsiga med sämre ljusbild som resultat? Riskerar du ombesiktning av ditt fordon på grund av diffus och felaktig ljusbild? En renovering av strålkastarglasen återställer dem till så nära nyskick som möjligt. Strålkastarna behöver inte demonteras från bilen under arbetets gång.

Renoveringen av strålkastarna utförs under dagen, och bilen lämnas/hämtas samma datum. Läs mer om våra tjänster under menyvalet Tjänster & Information.

Vi hjälper dig med renoveringen av ditt fordons framlampor och återställer dem till fullgott skick.

  • Ljusbilden blir klarare och bredare vid mörkerkörning.
  • Ljusprestandan återställs till sin ursprungliga kraft.
  • Kostnaden för renoveringen är en bråkdel i jämförelse vid ett nyköp av kompletta strålkastare.
  • Renoveringen av strålkastarna utförs snabbt, lämning/hämtning av fordonet sker samma dag.
  • Eliminera risken för onödiga ombesiktningar på grund av diffus ljusbild på halv- och helljus.
  • Rena och fina strålkastare förhöjer inte bara bilens helhetsintryck för stunden, utan också andrahandsvärdet på fordonet.

Spara pengar genom att renovera befintliga strålkastare istället för att köpa nya frontstrålkastare. Vi erbjuder alltid bekväm betalning med 15-dagarsfaktura alternativt kontantbetalning.